Kilpailumääräykset

Jyväs-Golf ry Kilpailumääräykset 

Kilpailuissa noudatettavat säännöt

Kaikissa Jyväs-Golfin järjestämissä kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia golfin virallisia sääntöjä. Kilpailuissa noudatetaan myös vallitsevia Suomen Golfliiton asettamia valtakunnallisia paikallissääntöjä sekä Jyväs-Golfin paikallissääntöjä. 

Osallistumisoikeus

Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, kilpailut ovat avoimia kaikille, joilla on voimassa oleva tasoitus. Ammattilaiset ovat myös tervetulleita kilpailemaan, ellei toisin ole ilmoitettu.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittautuminen avataan viimeistään kilpailua edeltävänä viikonloppuna. Kilpailuun ilmoittaudutaan Jyväs-Golfin kilpailukalenterin kautta. Pelaaja voi ilmoittautuessaan toivoa aikaista tai myöhäistä lähtöä, mutta mitään muita lähtöaikatoiveita ei oteta huomioon.

Osanoton peruuttaminen

Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä, kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen maksamaan kilpailumaksun, mikäli perumiselle ei ole pätevää syytä. 

Jälki-ilmoittautuminen

Kilpailuihin otetaan jälki-ilmoittautuneita vain kilpailuista poisjääneiden tilalle, mikäli lähtöjen arpomisen jälkeen on mahdollisesti tyhjäksi jääneitä paikkoja. Jälki-ilmoittautuneet sijoitetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonotuslistalle.

Kilpailumaksut

Kilpailumaksu tulee maksaa ennen kilpailua caddiemasterin tiskille.

Tasoitukset

Kilpailussa on ilmoitettu erikseen korkein huomioitava pelitasoitus. Pelaaja on itse vastuussa tasoituksensa oikeellisuudesta ja hänen tulee itse ilmoittaa mahdollisista muutoksista, jotka ovat tapahtuneet ilmoittautumisen ja kilpailun alkamisajankohdan välisenä aikana.

Kilpailusarjat

Kilpailusarjat ja kilpailun pelimuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa. Sarja järjestetään, mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään seitsemän (7) pelaajaa. 

Käytettävät tiiauspaikat

Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät keltaisia tiipaikkoja, ja naiset punaisia tiipaikkoja. poikajuniorit, jotka eivät ole vielä täyttäneet 13 vuotta, voivat em. kisoissa valita, pelaavatko kilpailun keltaisilta vai punaisiltatiiauspaikoilta. Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa miehet pelaavat valkoisilta ja naiset keltaisilta tiiauspaikoilta. Seuran yleisen sarjan lyöntipelimestaruuskilpailuissa kaikki pelaavat valkoiselta teeltä.

Harjoitteleminen

Harjoitteleminen kentällä on kilpailuissa kilpailupäivänä ja niiden välissä kiellettyä.

Etäisyyden mittalaitteet 

Etäisyyttä mittaavien laitteiden, kuten lasereiden ja esim. GPS-kellojen käyttö on kilpailuissa sallittua. Laitteissa ei saa olla korkeuserojen vaikutuksia laskeva toiminto käytössä.

Kilpailun tuomari

Kilpailuun voidaan nimetä tuomari tai tuomareita. Nimettyjen tuomareiden olemassaolosta riippumatta myös kilpailunjohtajat toimivat kilpailun tuomareina.

Hidas peli

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa,enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoittaa kilpailun tuomari tai kilpailunjohtaja koko ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa on lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti: Ensimmäinen rikkomus: Varoitus. Toinen rikkomus: Yksi rangaistuslyönti. Kolmas rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä. Neljäs rikkomus: Kilpailusta sulkeminen. Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai kilpailunjohtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai kilpailunjohtajan mielestä on pelaajan vuoro lyödä.

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta, tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun, tai edellä menevän ryhmän. Mikäliryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

Pelaaminen viipymättä

Ellei toisin ole mainittu, 18-reiän kilpailussa pelaajat eivät ole oikeutettuja pitämään taukoa yhdeksän reiän jälkeen.Ajan salliessa voivat pelaajat hakea kahviosta evästä mukaan, tai käyttää klubin saniteettitiloja, mutta muutoin pelaajien tulee edetä kierroksellaan tarpeettomasti viivyttelemättä.

Kentällä liikkuminen ja golfauton käyttö kilpailuissa

Kilpailuissa, pois lukien seuran mestaruuskilpailut, pelaajat saavat käyttää golfautoa. Seuran mestaruuskilpailuissa pelaaja tarvitsee lääkärintodistuksen ollakseen oikeutettu auton käyttöön. Seuralla on autoja rajallinen määrä ja autovaraukset on tehtävä etukäteen.

Kilpailun keskeytyminen johtuen

Ukonilmasta

Ukonilman yllättäessä toimikunta tai kilpailunjohtaja voivat keskeyttää pelin. Tällaisessa tilanteessa tulee, eikä peliä saa jatkaa ilman kilpailunjohtajan lupaa. Kunkin pelaajan tulee hakeutua välittömästi suojaan. Pelin keskeytyksestä ukonilmalla ilmoitetaan yhdellä pitkäkestoisella merkkiäänellä. Pelin jatkamisesta ilmoitetaan kahdella lyhyellä merkkiäänellä.

Mahdottomista peliolosuhteista

Peliolosuhteiden käydessä mahdottomiksi, esim. kohtuuton määrä tilapäistä vettä viheriöillä tai voimakas tuuli, voikilpailunjohtaja keskeyttää pelin. Tällöin pelaajat voivat keskeyttää pelinsä saman tien, tai pelata aloittamansa reiän loppuun, mikäli kaikki pelaajat ryhmässä ovat näin valmiita tekemään. Pelaajien tulee itse merkitä pallonsa sijainti. Peliä ei saa jatkaa ilman kilpailunjohtajan lupaa. Rangaistus kilpailumääräyksen rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.

Molemmissa tapauksissa peliä pyritään jatkamaan niin pian kuin mahdollista. Mikäli kilpailua ei ole mahdollista jatkaa kohtuullisessa ajassa, voidaan kilpailun tulokset julistaa kakkien pelaamien reikämäärien perusteella, tai kilpailuvoidaan peruuttaa. Monipäiväisissä kilpailuissa voi kilpailunjohtaja päättää lisätä jäljellä oleville kilpailupäiville pelattavien kierrosten määrää tai lyhentää kilpailua, jotta kilpailu saadaan vietyä loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Pelaaja keskeyttää kilpailun

Pelaaja, joka keskeyttää kilpailun muusta kuin kilpailunjohtajan käskystä tai sairaus- tai loukkaantumistapauksista, on velvollinen vastaamaan keskeytyksestään kilpailutoimikunnalle.

Tasatulosten ratkaiseminen

Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa voitto (ja vain voitto) ratkaistaan välittömästi suoritettavalla ”sudden death”-uusinnalla. Uusintareiät ovat lähtökohtaisesti väylät 9 ja 1, joita pelataan siinä järjestyksessä niin pitkään, kunnes voittaja on selvillä. Mahdollisista muutoksista näihin päättää kilpailutoimikunta. Sudden death playoffissa sijoitukset kaksi ja siitä eteenpäin ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä perustuen varsinaisen kilpailun tuloksiin alla mainituin tavoin. Kilpailujen tasatilanteet ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Ts. tuloskortin mukaiset 9, 6, 3, 1reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua huomioidaan 36 reiän kilpailussa viimeisten 18 reiän tulos, vastaavasti 54 tai 72 reiän kilpailussa ensiksi huomioidaan viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.

Kilpailun päättyminen

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojen jaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia, tai ottelun tulos tai kilpailun tulokset ovat julkaistu. Tämän jälkeen tulokset ovat virallisia.

Protestit

Protestit kilpailutuloksista tulee esittää viipymättä, vähintään kuitenkin kolmen tunnin sisällä tulosten julkistamisesta, kirjallisena kilpailutoimikunnalle.