Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen

9.4.2021

Kokouskutsu

 Jyväs-Golf ry:n sääntöjen 6 § tarkoittama kevätkokous pidetään 29.4.2021 klo 18.00 yhdistyksen klubirakennuksessa Sippulanniemen golfkentällä. Kevätkokouksessa esitellään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille. Muita käsiteltäviä asioita ei ole hallitukselle sääntöjen määräämässä ajassa esitetty. 

Kevätkokoukseen osallistumisen edellytyksenä on se, että kokoukseen osal­listuva yhdistyksen jäsen ilmoittaa kokoukseen osallistumisesta joko sähkö­postitse (toimisto@jyvasgolf.fi), ilmoittautumalla NexGolfissa tai henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistossa (avoinna tiistaisin ja torstaisin). Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 26.4.2021. Kokouksessa sallitaan se, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Asiamiehen on esitettävä valtakirja.

Jäsenillä on oikeus pyytää tilinpäätös ja toimintakertomus nähtäväksi. Ne toimitetaan jäsenelle pyynnöstä sähköpostitse.

Ennakkoilmoittautumisvelvollisuus ja mahdollisuus valtuuttaa toinen edustamaan jäsentä perustuvat Covid-19 epidemian rajoittamiseksi säädettyyn poikkeuslakiin (677/2020), jonka nojalla Jyväs-Golf ry:n hallitus on päättänyt näistä toimista.

Aluehallintovirasto on kieltänyt yli 10 hengen yleiset kokoukset ja Jyväskylän kaupunki suosittelee, ettei yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä. Eduskunnan oikeusasiamies on kuitenkin katsonut, ettei nämä kokousrajoitukset koske yhdistyksen kokouksia. Yhdistyksen hallitus kuitenkin toivoo, että epidemian leviämisen estämiseksi tarpeelliset terveystoimenpiteet otetaan huomioon eli kokoukseen osallistumisia minimoidaan asiamiehiä käyttämällä, kokouksessa käytetään maskia ja sairaana ei osallistuta.

Valtakirjamalli on kutsun liitteenä.  

docs/valtakirja.pdf