Kentän rakennusprojekti

16.6.2021

Kentälle saapui tänään kaivinkone ja työt alkavat vanhalla 7 väylällä. Väylä sijaitsee väylien 7 ja 8 välissä.

Rakennusprojektin ajan pelaajien tulee huomioida seuraavat asiat:

*Normaali kulku väylien 7 ja 8 väliltä suljetaan.

*Käynti väylälle 8 kulkee viheriön 7 vasemmalta puolelta.

*Maa-ainekset kuljetetaan väylän 7 vasemmalla kulkevaa huoltotietä pitkin, älä lyö jos tiellä on liikennettä. 

*Rakennusprojekti aiheutta meluhaittoja rakennusalueella.

*Väylien pelaamiseen rakennusprojekti ei vaikuta.

Pahoittelemme kaikkia rakennusprojektista aiheutuvia haittavaikutuksia.

Terveisin,

Sippulan väki